ETTEVÕTTEST 2018-08-27T09:29:36+00:00

ETTEVÕTTEST

AS Jalax on 1993. aastal asutatud Eesti ettevõte. Esialgu oli see vaid väike metallitöökoda. Praegu annab Jalax tööd ligi 150 inimesele.

JALAX AS

AS Jalax on 1993. aastal asutatud Eesti ettevõte. Esialgu oli see vaid väike metallitöökoda. Praegu annab Jalax tööd ligi 150 inimesele.

Ekspordituru osatähtsus moodustab meie käibest ligikaudu 90%, kuid samas soovime ka Eesti turul oma toodanguga konkurentsi pakkuda. Hetkel ekspordime oma toodangut põhiliselt Saksamaale, Rootsi, Taani, Soome, Poola ning Suurbritanniasse. Asume Kesk-Eestis Paide lähedal Mündi külas. Kuulume ettevõtete hulka, keda iseloomustavad uuenduslikkus, paindlikkus ning tipptasemel tehnoloogia.

Keskkonnasõbralik tootmine on meie jaoks äärmiselt tähtis. Jätkame investeeringuid uude tehnoloogiasse, mis toimiks keskkonda säästvalt ning aitaks tõsta toodete kvaliteeti ja tootmise efektiivsust. Meie põhilisteks valdkondadeks metallkomponentide tootmisel on meditsiinitoodete ning kontorimööbli komponendid.

Missioon

Tõsta kliendi kasumlikkust, pakkudes talle parimat ärilahendust ning olla samal ajal konkurentsivõimeline, paindlik ja usaldusväärne partner.

Visioon

Tagada  klientidele 99% tarnekindlus läbi parima äripakkumise turul ning kindlustada ettevõttele jätkusuutlik areng ja kasvamine.

Kvaliteedi- ja keskkonnaalased juhtpõhimõtted

 Oleme tarnekindel partner st klient saab tellitud kauba kokkulepitud tähtajal.
 Tagame toodete ja teenuse püsiva kvaliteedi vastavalt kliendiga kokkulepitud nõuetele.
 Kasutame tootmises kindla kvaliteediga ressursse st vastavalt kliendiga kokkulepitud või oma toote nõuetega kinnitatud ressursse.
 Suuname tootmisjäägid taaskasutusse st sorteerime oma tootmisjäätmeid liigiti ja teeme koostööd jäätmekogujatega, suurendamaks taaskäideldavate materjalide hulka.
 Töötame järjepidevalt keskkonna saastamise vähendamise nimel arvestades sealjuures tegevuste mõjuga ümbritsevale keskkonnale.
Suurendame järjepidevalt ettevõtte efektiivsust läbi kaasaegsete juhtimise ja planeerimise meetodite kasutamise.
Täidame ettevõtte tegevust reguleerivaid õigusakte ning norme.

FAKTID & NUMBRID

1. Tehas

Tootmisbaasi, Mündi, Paide vald, 72752 Järvamaa
Tel.: +372 383 8400
Fax: +372 383 8415
E-mail: jalax@jalax.ee

2. Tehase paigutus

Kogupind (m²) 14050
Kontor (m²) 850+100
Tootmine (m²) 7550
Toodete kokkupanek (m²) 750
Ladu (m²) 2800
Töötaja heaolu rajatised (m²) 1850
Territoorium (ha) 9,4

3. Töötajad

Kokku 150
Tootmine 83
Kokkupanek/pakkimine 25
Tootearendus 16
Kvaliteet 2
Turundus ja müük 5
Logisitika/ladu 7
Administraatorid/teised 12

Keelteoskus: Eesti, Soome, Inglise, Vene

4. Tööaeg kontoris 8.00-16.30

Tööaeg tehases (2 vahetust) 5.30-14.30; 14.30-23.30
Puhkus aastas 28 kalendripäeva
Keskmiselt 9 riigipüha aastas

5. Masinad

Meie peamised tootmisvaldkonnad on: toru lõikamine, toru painutamine, lehtmetalli lõikamine ja painutamine (laser- ja traditsioonilisel tehnoloogial); käsi- ja robotkeevitus; pulber värvimine ja kokkupanek.

6. ISO  9001 aastast 2003,  ISO 14001 aastast 2006.

Firma üld-ja tootmisjuhtimist toetab Axapta Navision.

JALAX AS
on 1993. aastal asutatud Eesti ettevõte. Esialgu oli see vaid väike metallitöökoda. Praegu annab Jalax tööd ligi 150 inimesele.
KONTAKT
Tootmisbaasi, Mündi küla, Paide linn, 72762 Järva maakond
Telefon: +372 383 8400
E-post:  jalax@jalax.ee
KVALITEET