Kvaliteet

Mõõtevahendid

Mõõtekäpp FaroArm Platiunum 8 (2007)

6 telge

Mõõtetäpsus +/-0.025mm (1 punkt), +/-0.036mm (ruumiline)

Mõõteulatus 2400mm (diameeter)

Magnetkinnitusega, teisaldatav

Otsikute läbimõõdud 3mm ja 6mm

Tarkvara Cam2 Measure X

FaroArm

Nihikud Mitutoyo ja Limit nihikud, 150-1000mm

Mitutoyo kõrgusemõõtja, 0-800mm

 

Keevituse kontrolliks

Parker NDT MT - magnet kontroll seade

Parker

Purustavad testid ja happe testid

Vajadusel lastakse teostada keevituse kontrolli väljaspool (VT, MT, UT ja RT testid)

 

Pinnakatte kontrolliks

Elcometer ja QuaNix4200 värvipaksuse mõõdikud

Sauter TB1000-0.1F kroomi paksuse mõõdik

Erichsen Glossmaster 500 pinnakatte läiksuse mõõtja

MEK keemiline test

Kraapimise test

 

Kvaliteedikontroll

Toodangut kontrollitakse pidevalt tootmise ja lõppkontrolli käigus. Vajadusel tehakse
kokkupaneku kontrolle. Avastatud mittevastavusi käsitletakse süsteemselt.
Jalaxis ollakse kokku puutunud erinevate kvaliteedisüsteemide nõuete (ISO9001, PPAP), mis
sisaldavad protsesside valideerimist, riskianalüüsi FMEA jms. ja statistiliste kontrolli
meetoditega (cp, cpk, R&R Gage jms.)

Eurooparegionaalareng