Meeskond

Juhatus

jaanus

Jaanus Turba
Juhatuse esimees
jaanus.turbaattmarkjalax.ee

 

peeter

Peeter Allik
Juhatuse liige
peeter.allikattmarkjalax.ee

 

Tegevjuht

jaanus

Tanel Press  tanel.pressattmarkjalax.ee

 

Turundus- ja müügiosakond

 kristina

Kristina Gudinas
Kliendihaldur
kristina.gudinasattmarkjalax.ee

ylo

Ülo Mets
Müügijuht
ylo.metsjalax.ee

 

 

Arendusosakond

Arendusspetsialist Kalle Aas  kalle.aasjalax.ee

IT Administraator Pille Männiste pille.mannistejalax.ee

 

Finantsosakond

Pearaamatupidaja Signe Ruugla  signe.ruuglajalax.ee  

Raamatupidaja Aili Mäger  aili.magerjalax.ee

 

Personaliosakond

Personalispetsialist Maris Niine  maris.niinejalax.ee

 

Kvaliteediosakond

Kvaliteedijuht Priit Rask priit.raskattmarkjalax.ee

 

Tootearendusosakond

Peaspetsialist Hillar Priks  hillar.priksjalax.ee

Vanemtehnoloog Jüri Ossipov  juri.ossipovjalax.ee

Tehnoloog Erik Sindikov  erik.sindikovjalax.ee 

Tehnoloog Marina Uusleer  marina.uuslerjalax.ee

Tehnoloog Indrek Tatrik  indrek.tatrikjalax.ee

Tehnoloog Sander Pent  sander.pentjalax

Eelarvestaja-tehnoloog johanna.tammistjalax.ee

Projektijuht-tehnoloog Kaarel Kotkas  kaarel.kotkasjalax.ee

 

Ostu- ja Logistikaosakond

Ostujuht Veevo Riik  veevo.riikjalax.ee

Ostuhaldur Siret Somelar  siret.somelarjalax.ee

 

Tootmisosakond

Tootmisjuht Georg Aabla  georg.aablajalax.ee 

Logistikajuht Liy Pajumets  liy.pajumetsjalax.ee

Tootmise planeerija Anneli Teder  anneli.tederjalax.ee

Vanemmeister Valmar Muiste  valmar.muistejalax.ee

Meister Kalle Kriisa  kalle.kriisajalax.ee

Meistri kt Kalev Helenurm kalev.helenurmattmarkjalax.ee

Vanemmeister Lea Lepasaar  lea.lepasaarjalax.ee

Vanemmeister Olga Mattiisen  olga.mattiisenjalax.ee

Meister-tehnoloog Martti Mõznikov  martti.moznikovjalax.ee

 

Tehnikaosakond

Tehnikajuht Kuido Karjust  kuido.karjustjalax.ee

 

Eurooparegionaalareng