Kvaliteet ja keskkond

Jalax AS juhtimissüsteem vastab rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001 ja keskkonnajuhtimissüsteemi standardi ISO 14001 nõuetele.

 

ISO 9001

ISO9001 vaike

standardi põhimõtete rakendamine aitab tõsta Jalax AS´s töö tulemuslikkust kliendikesksuse, protsessikeskse ja süsteemse juhtimise, inimeste kaasamise, süsteemi pideva parendamise ja faktidel põhineva otsustamisprotsessi läbi.

Sertifitseeritud tegevusalad: metalmööbli ning -komponentide kavandamine, tootmine ja müük.

 

ISO 14001

ISO14001 vaike

standard määratleb nõuded keskkonda mõjutavate toodete, tegevuste ja teenuste kindlaksmääramiseks, ohjamiseks ja jälgimiseks, samuti kogu süsteemi juhtimiseks ja täiustamiseks.

Vaata: Keskonnajuhtimise kava (doc formaat)

 

Jalax AS´i juhtimissüsteem on tunnistatud Bureau Veritas, Rahvusvaheline Juhtimissüsteemide Audiitorite poolt vastavaks kvaliteedijuhtimissüsteemi standardite ISO 9001 ja keskkonnajuhtimissüsteemi standardite ISO 14001 nõuetele.

SertifikaatEurooparegionaalareng