AS Jalax osaleb perioodil 27.02.17-30.06.18 ettevõtte arenguprogrammis. Arenguprogrammi elluviimisel on toeks Ettevõtluse Arendmise Sihtasutus ja Euroopa Regionaalarengu fond.

Projekti raames viiakse ellu ettevõtte arenguplaani esimese etapi tegevused 17-kuulisel perioodil vastavalt taotlusele ja selle lisadele, projekti eelarvele ja tegevuskavale. Projekt aitab saavutada arenguplaani eesmärke, milleks on müügikäibe kasvatamine järgneva 3 aasta jooksul vähemalt 1,0 miljon eurot aastas (2017.a 8,3 mln€, 2018.a 9,3 mln€, 2019.a 10,3 mln€).

Projekti kogumaksumus on 1 116 300,00 (üks miljonit ükssada kuusteist tuhat kolmsada) eurot, millest toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt 725 595,00 (seitsesada kakskümmend viis tuhat viissada üheksakümmend viis) eurot ja toetus on maksimaalselt 390 705,00 (kolmsada üheksakümmend tuhat seitsesada viis) eurot.

Eurooparegionaalareng